آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در دندان پزشکی

استخدام منشی خانم جهت همکاری در دندان پزشکی

1399-04-29

جهت همکاری در دندان پزشکی به یک منشی خانم با روابط اجتماعی بالا همراه با بیمه ساعت کاری یک روز در میان نیازمندیم. مشخصات خود را از واتساپ پیامک کنید.

جهت همکاری در دندان پزشکی به یک منشی خانم با روابط اجتماعی بالا همراه با بیمه ساعت کاری یک روز در میان نیازمندیم. مشخصات خود را از واتساپ پیامک کنید.

تهران گیشا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی