آگهی استخدام طراح وبسایت حرفه ای خانم مسلط به نرم افزار های طراحی بصورت نیمه وقت در شرکت معتبر

استخدام طراح وبسایت حرفه ای خانم مسلط به نرم افزار های طراحی بصورت نیمه وقت در شرکت معتبر

1399-04-28

استخدام طراح وبسایت حرفه ای خانم مسلط به نرم افزار های طراحی ، آشنایی کامل با فضای مجازی بصورت نیمه وقت

استخدام طراح وبسایت حرفه ای خانم مسلط به نرم افزار های طراحی ، آشنایی کامل با فضای مجازی بصورت نیمه وقت

تهران شاد آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی