آگهی استخدام راننده پیکان وانت بدون خودرو جهت پخش تشک به تهران و حومه

استخدام راننده پیکان وانت بدون خودرو جهت پخش تشک به تهران و حومه

1399-04-27

استخدام راننده پیکان وانت بدون خودرو نیمه وقت با ساعت کاری از ۱۷ تا ۲۳ درآمد ماهانه 1میلیون تومان +پاداش جهت پخش تشک به تهران و حومه

استخدام راننده پیکان وانت بدون خودرو نیمه وقت با ساعت کاری از ۱۷ تا ۲۳ درآمد ماهانه 1میلیون تومان +پاداش جهت پخش تشک به تهران و حومه

تهران راه آهن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی