آگهی استخدام دستیار میکاپ کار در سالن زیبایی

استخدام دستیار میکاپ کار در سالن زیبایی

1397-08-27

استخدام دستیار میکاپ در سالن زیبایی.ترجیحا مجرد و بین 20 تا 30 سال

استخدام دستیار میکاپ در سالن زیبایی.ترجیحا مجرد و بین 20 تا 30 سال

تهران پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی