آگهی استخدام راننده وانت با خودرو جهت توزیع کالا برای نمایندگی تیپاکس

استخدام راننده وانت با خودرو جهت توزیع کالا برای نمایندگی تیپاکس

1399-04-28

به یک راننده وانت با خودرو منظم و متعهد به صورت تمام وقت جهت توزیع کالا برای نمایندگی تیپاکس نیازمندیم.

به یک راننده وانت با خودرو منظم و متعهد به صورت تمام وقت جهت توزیع کالا برای نمایندگی تیپاکس نیازمندیم.

تهران ورد آورد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی