آگهی استخدام منشی مدیر عامل خانم در شرکت

استخدام منشی مدیر عامل خانم در شرکت

1399-04-27

استخدام منشی مدیر عامل خانم در شرکت با شرایط زیر: ساعت کاری از ١٠ تا 19 با ظاهری اراسته فن بیان قوی مجرد و زیر ٣٠ سال با درآمد ٣ میلیون تومان زمینه کار واردات جهت هماهنگی مشخصات با عکس خود را از واتساپ ارسال نمایید.

استخدام منشی مدیر عامل خانم در شرکت با شرایط زیر: ساعت کاری از ١٠ تا 19 با ظاهری اراسته فن بیان قوی مجرد و زیر ٣٠ سال با درآمد ٣ میلیون تومان زمینه کار واردات جهت هماهنگی مشخصات با عکس خود را از واتساپ ارسال نمایید.

تهران دولت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی