آگهی استخدام منشی خانم مجرد جهت کار در دفتر

استخدام منشی خانم مجرد جهت کار در دفتر

1399-04-27

استخدام منشی خانم مجرد جهت کار در ‌دفتر نیمه وقت دانشجو با ظاهر آراسته روابط عمومی بالا متقاضیان رزومه با عکس خود را از تلگرام و واتساپ ارسال نمایند.

استخدام منشی خانم مجرد جهت کار در ‌دفتر نیمه وقت دانشجو با ظاهر آراسته روابط عمومی بالا متقاضیان رزومه با عکس خود را از تلگرام و واتساپ ارسال نمایند.

تهران پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی