آگهی استخدام کمک حسابدار خانم در شرکت اداری

استخدام کمک حسابدار خانم در شرکت اداری

1399-04-25

استخدام کمک حسابدار خانم در شرکت اداری در محیط آرام و دوستانه با همکاران خانم و آقا دارای تجربه مناسب در حسابداری برای انجام کار حضوری به صورت تمام وقت با حقوق و مزایای قانونی

استخدام کمک حسابدار خانم در شرکت اداری در محیط آرام و دوستانه با همکاران خانم و آقا دارای تجربه مناسب در حسابداری برای انجام کار حضوری به صورت تمام وقت با حقوق و مزایای قانونی

تهران منیریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی