آگهی استخدام طراح وبسایت حرفه ای خانم مسلط به نرم افزار های گرافیکی بصورت تمام وقت در موسسه معتبر

استخدام طراح وبسایت حرفه ای خانم مسلط به نرم افزار های گرافیکی بصورت تمام وقت در موسسه معتبر

1399-04-25

استخدام طراح وبسایت حرفه ای خانم مسلط به نرم افزار های گرافیکی مانند فتوشاپ و کورل بصورت تمام وقت حقوق : سه میلیون تومان

استخدام طراح وبسایت حرفه ای خانم مسلط به نرم افزار های گرافیکی مانند فتوشاپ و کورل بصورت تمام وقت حقوق : سه میلیون تومان

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی