آگهی استخدام کمک مربی فعال در مهد کودک

استخدام کمک مربی فعال در مهد کودک

1399-04-24

استخدام کمک مربی فعال و با سابقه در مهد کودک - دارای تجربه کار با کودکان - کاربه صورت حضوری و تمام وقت ترجیحا دارای مدرک تحصیلی مرتبط - همراه با حقوق خوب

استخدام کمک مربی فعال و با سابقه در مهد کودک - دارای تجربه کار با کودکان - کاربه صورت حضوری و تمام وقت ترجیحا دارای مدرک تحصیلی مرتبط - همراه با حقوق خوب

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی