آگهی استخدام پیک موتوری در مجموعه سیب

استخدام پیک موتوری در مجموعه سیب

1399-04-24

به تعدادی پیک موتوری در مجموعه سیب ۳۶۰ هروی نیازمندیم. با حقوق ثابت+ بیمه+ سایر مزایا تمام وقت با ساعت کاری از ۱۲ الی 24 با ۲ ساعت استراحت روزانه و ۲.۵ روز مرخصی ماهانه و نیمه وقت هم مورد قبول است.

به تعدادی پیک موتوری در مجموعه سیب ۳۶۰ هروی نیازمندیم. با حقوق ثابت+ بیمه+ سایر مزایا تمام وقت با ساعت کاری از ۱۲ الی 24 با ۲ ساعت استراحت روزانه و ۲.۵ روز مرخصی ماهانه و نیمه وقت هم مورد قبول است.

تهران
اطلاعات تماس

*******09904

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی