آگهی استخدام منشی مدیرعامل خانم در شرکت خارجی

استخدام منشی مدیرعامل خانم در شرکت خارجی

1399-04-24

استخدام منشی مدیرعامل خانم در شرکت خارجی با شرایط زیر: آشنایی با کامپیوتر داشتن پاسپورت منطقه پاسداران حقوق ثابت+بیمه+مزایا به صورت تمام وقت جهت تمایل رزومه خود را ارسال کنید.

استخدام منشی مدیرعامل خانم در شرکت خارجی با شرایط زیر: آشنایی با کامپیوتر داشتن پاسپورت منطقه پاسداران حقوق ثابت+بیمه+مزایا به صورت تمام وقت جهت تمایل رزومه خود را ارسال کنید.

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی