آگهی استخدام طراح وبسایت حرفه ای مسلط به نرم افزار های گرافیکی در موسسه معتبر

استخدام طراح وبسایت حرفه ای مسلط به نرم افزار های گرافیکی در موسسه معتبر

1399-04-23

استخدام طراح وبسایت حرفه ای مسلط به نرم افزار های گرافیکی مانند فتوشاپ و نرم افزار های ادیت ، آشنایی کامل با تولید محتوا در فضای مجازی

استخدام طراح وبسایت حرفه ای مسلط به نرم افزار های گرافیکی مانند فتوشاپ و نرم افزار های ادیت ، آشنایی کامل با تولید محتوا در فضای مجازی

تهران فاطمی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی