آگهی استخدام یک وانتی در فروشگاه

استخدام یک وانتی در فروشگاه

1399-04-24

یک فروشگاه برای حمل یخچال به یک راننده دارای وانت کفی به صورت تمام وقت نیازمند است.

یک فروشگاه برای حمل یخچال به یک راننده دارای وانت کفی به صورت تمام وقت نیازمند است.

تهران نظام آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی