آگهی استخدام کارمند خانم جهت همکاری در شرکت دانش بنیان ما

استخدام کارمند خانم جهت همکاری در شرکت دانش بنیان ما

1399-04-22

به یک کارمند خانم با روابط عمومی قوی و حقوق توافقی به صورت تمام وقت جهت همکاری در شرکت دانش بنیان ما نیازمندیم. مشخصات واتساپ شود.

به یک کارمند خانم با روابط عمومی قوی و حقوق توافقی به صورت تمام وقت جهت همکاری در شرکت دانش بنیان ما نیازمندیم. مشخصات واتساپ شود.

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی