آگهی استخدام راننده با وانت کفی مبلی در باربری

استخدام راننده با وانت کفی مبلی در باربری

1399-04-22

استخدام راننده همراه با وانت کفی مبلی ( نیسان مزدا اریسان پیکان) در باربری به صورت تمام وقت با حقوق بالا +کمیسیون 10درصد فقط در ساعات 9 تا 21 تماس گرفته شود.

استخدام راننده همراه با وانت کفی مبلی ( نیسان مزدا اریسان پیکان) در باربری به صورت تمام وقت با حقوق بالا +کمیسیون 10درصد فقط در ساعات 9 تا 21 تماس گرفته شود.

تهران اندیشه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی