آگهی استخدام سئوکار حرفه ای خانم مسلط به نرم افزار های گرافیکی در شرکت معتبر

استخدام سئوکار حرفه ای خانم مسلط به نرم افزار های گرافیکی در شرکت معتبر

1399-04-22

استخدام سئوکار حرفه ای خانم مسلط به نرم افزار های گرافیکی و نرم افزار های ادیت ، آشنایی کامل با تولید محتوا پایه حقوق : دو میلیون تومان به همراه بیمه پذیرش کارآموز

استخدام سئوکار حرفه ای خانم مسلط به نرم افزار های گرافیکی و نرم افزار های ادیت ، آشنایی کامل با تولید محتوا پایه حقوق : دو میلیون تومان به همراه بیمه پذیرش کارآموز

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی