آگهی استخدام طراح وبسایت حرفه ای مسلط به نرم افزار های گرافیکی در شرکت معتبر

استخدام طراح وبسایت حرفه ای مسلط به نرم افزار های گرافیکی در شرکت معتبر

1399-04-21

استخدام طراح وبسایت حرفه ای مسلط به نرم افزار های گرافیکی مانند فتوشاپ و همچنین آشنا با نرم افزار های طراحی

استخدام طراح وبسایت حرفه ای مسلط به نرم افزار های گرافیکی مانند فتوشاپ و همچنین آشنا با نرم افزار های طراحی

تهران فاطمی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی