آگهی استخدام پیک موتوری جهت ارسال کتاب

استخدام پیک موتوری جهت ارسال کتاب

1397-08-27

استخدام یک نفر پیک موتوری خوش رفتار جهت ارسال کتاب با ظاهری آراسته

استخدام یک نفر پیک موتوری خوش رفتار جهت ارسال کتاب با ظاهری آراسته

تهران شهران شمالی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی