آگهی استخدام راننده سواری بدون خودرو جهت همکاری با ارگانهای دولتی و نیمه دولتی

استخدام راننده سواری بدون خودرو جهت همکاری با ارگانهای دولتی و نیمه دولتی

1399-04-17

به یک راننده سواری بدون خودرو جهت همکاری با ارگانهای دولتی و نیمه دولتی با حقوق ماهانه برای راننده پایه یک 4 الی ۶ میلیون راننده پایه دو ۳و نیم میلیون الی 4و نیم میلیون پایه سه 3میلیون تومان به صورت تمام وقت نیازمندیم.

به یک راننده سواری بدون خودرو جهت همکاری با ارگانهای دولتی و نیمه دولتی با حقوق ماهانه برای راننده پایه یک 4 الی ۶ میلیون راننده پایه دو ۳و نیم میلیون الی 4و نیم میلیون پایه سه 3میلیون تومان به صورت تمام وقت نیازمندیم.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی