آگهی استخدام تعدادی راننده سواری جهت همکاری در آژانس پایانه نسیم شهر

استخدام تعدادی راننده سواری جهت همکاری در آژانس پایانه نسیم شهر

1399-04-17

استخدام تعدادی راننده سواری جهت جابجایی پاکت نامه در آژانس پایانه نسیم شهر حقوق روزانه ۲۰۰ هزار تومان به بالا تمام وقت ترجیحا ساکن منطقه رباط تا اسلامشهر رده سنی حداکثر تا پنجاه سال

استخدام تعدادی راننده سواری جهت جابجایی پاکت نامه در آژانس پایانه نسیم شهر حقوق روزانه ۲۰۰ هزار تومان به بالا تمام وقت ترجیحا ساکن منطقه رباط تا اسلامشهر رده سنی حداکثر تا پنجاه سال

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی