آگهی استخدام منشی خانم جهت انجام کارهای اداری

استخدام منشی خانم جهت انجام کارهای اداری

1399-04-17

استخدام منشی و همکار جوان خانم جهت انجام کارهای اداری و دفتری با شرایط زیر: مسلط به اکسل و ورد ساعت کاری ۹:۳۰ الی ۱۷:۳۰ و پنجشنبه ها الی ۱۳:۳۰ حقوق وزارت کاری + بیمه بصورت مجزا مشخصات از طریق واتساپ ارسال شود.

استخدام منشی و همکار جوان خانم جهت انجام کارهای اداری و دفتری با شرایط زیر: مسلط به اکسل و ورد ساعت کاری ۹:۳۰ الی ۱۷:۳۰ و پنجشنبه ها الی ۱۳:۳۰ حقوق وزارت کاری + بیمه بصورت مجزا مشخصات از طریق واتساپ ارسال شود.

تهران میرداماد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی