آگهی استخدام پیک موتوری در شرکت خصوصی

استخدام پیک موتوری در شرکت خصوصی

1399-04-13

استخدام پیک موتوری در شرکت خصوصی درآمد روزانه 200 تا 300 هزار تومان به صورت تمام وقت با کرایه های بالا و ارائه 3 یا 4 سرویس در هر تریپ. با زنگ بالای 600 عدد در روز

استخدام پیک موتوری در شرکت خصوصی درآمد روزانه 200 تا 300 هزار تومان به صورت تمام وقت با کرایه های بالا و ارائه 3 یا 4 سرویس در هر تریپ. با زنگ بالای 600 عدد در روز

تهران یوسف آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی