آگهی استخدام بازاریاب در فروشگاه سنگ ساختمانی

استخدام بازاریاب در فروشگاه سنگ ساختمانی

1399-04-13

استخدام بازاریاب در فروشگاه سنگ ساختمانی دارای 5 سال سابقه کار به صورت تمام وقت برای انجام کار به صورت حضوری با حداکثر 40 سال سن با حقوق و مزایای ماهانه به صورت ثابت

استخدام بازاریاب در فروشگاه سنگ ساختمانی دارای 5 سال سابقه کار به صورت تمام وقت برای انجام کار به صورت حضوری با حداکثر 40 سال سن با حقوق و مزایای ماهانه به صورت ثابت

تهران ازگل

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی