آگهی استخدام منشی نیمه وقت در موسسه ترجمه

استخدام منشی نیمه وقت در موسسه ترجمه

1399-04-11

استخدام منشی نیمه وقت باسابقه کار در موسسه ترجمه ساعات کاری ۸ تا 14 حقوق توافقی موسسه واقع در خیابان شریعتی

استخدام منشی نیمه وقت باسابقه کار در موسسه ترجمه ساعات کاری ۸ تا 14 حقوق توافقی موسسه واقع در خیابان شریعتی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی