آگهی استخدام راننده با پراید وانت یا پراید گازسوز در شرکت پخش مواد بهداشتی و غذایی

استخدام راننده با پراید وانت یا پراید گازسوز در شرکت پخش مواد بهداشتی و غذایی

1399-04-12

به یک راننده با پراید وانت یا پراید سواری دارای باربند ترجیحاً گازسوز در شرکت پخش مواد بهداشتی و غذایی نیازمندیم. ساعت کاری۱۰ الی ۱۸ با حقوق ثابت مدارک جهت ثبت نام: اصل برگه شناسنامه و کارت ملی و یک ضامن معتبر

به یک راننده با پراید وانت یا پراید سواری دارای باربند ترجیحاً گازسوز در شرکت پخش مواد بهداشتی و غذایی نیازمندیم. ساعت کاری۱۰ الی ۱۸ با حقوق ثابت مدارک جهت ثبت نام: اصل برگه شناسنامه و کارت ملی و یک ضامن معتبر

تهران آذری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی