آگهی استخدام راننده پایه یک در کارخانه سیمان

استخدام راننده پایه یک در کارخانه سیمان

1399-04-12

یک کارخانه سیمان در تهران به راننده پایه یک به صورت تمام وقت نیازمند است.

یک کارخانه سیمان در تهران به راننده پایه یک به صورت تمام وقت نیازمند است.

تهران مشیریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی