آگهی استخدام منشی تمام وقت اداری

استخدام منشی تمام وقت اداری

1399-04-11

به یک منشی تمام وقت خوش برخورد جهت پیگیری وصول مطالبات در یک دفتر اداری نیازمندیم.

به یک منشی تمام وقت خوش برخورد جهت پیگیری وصول مطالبات در یک دفتر اداری نیازمندیم.

تهران مجیدیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی