آگهی استخدام منشی خانم در شرکت

استخدام منشی خانم در شرکت

1399-04-11

به یک منشی خانم دارای ظاهر آراسته و مسلط به کامپیوتر مسلط به جوابگویی تلفن جهت خرید و فروش ملک و اتومبیل و مشاوره نیازمندیم.. ساعت کاری ۹الی 19

به یک منشی خانم دارای ظاهر آراسته و مسلط به کامپیوتر مسلط به جوابگویی تلفن جهت خرید و فروش ملک و اتومبیل و مشاوره نیازمندیم.. ساعت کاری ۹الی 19

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی