آگهی استخدام عکاس در موسسه معتبر

استخدام عکاس در موسسه معتبر

1399-04-11

استخدام عکاس حرفه ای و خلاق خانم در موسسه معتبر - کار به صورت پروژه ای و میباشد همراه با حقوق خوب - دارای سابقه کار مفید

استخدام عکاس حرفه ای و خلاق خانم در موسسه معتبر - کار به صورت پروژه ای و میباشد همراه با حقوق خوب - دارای سابقه کار مفید

تهران قیطریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی