آگهی استخدام راننده خاور در مصالح فروشی

استخدام راننده خاور در مصالح فروشی

1399-04-11

به یک راننده خاور ۶۰۸ کمپرسی در مصالح فروشی آشنا به تمامی نواحی تهران و حومه به صورت تمام وقت نیازمندیم.

به یک راننده خاور ۶۰۸ کمپرسی در مصالح فروشی آشنا به تمامی نواحی تهران و حومه به صورت تمام وقت نیازمندیم.

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی