آگهی استخدام مدرس زبان ارمنی در آموزشگاه زبان

استخدام مدرس زبان ارمنی در آموزشگاه زبان

1399-04-09

استخدام مدرس زبان ارمنی حرفه ای آقا/خانم در آموزشگاه زبان - دارای سابقه کار - مسلط به مکالمه خوب- کار به صورت حضوری میباشد همراه با حقوق خوب

استخدام مدرس زبان ارمنی حرفه ای آقا/خانم در آموزشگاه زبان - دارای سابقه کار - مسلط به مکالمه خوب- کار به صورت حضوری میباشد همراه با حقوق خوب

شیراز معالی آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی