آگهی استخدام فتوشاپ کار خانم در عکاسی

استخدام فتوشاپ کار خانم در عکاسی

1399-04-08

استخدام فتوشاپ کار حرفه ای خانم در عکاسی - دارای سابقه کار مفید -مسلط به فتوشاپ - کار به صورت حضوری میباشد همراه با حقوق خوب ترجیحا بچه رباط کریم باشد

استخدام فتوشاپ کار حرفه ای خانم در عکاسی - دارای سابقه کار مفید -مسلط به فتوشاپ - کار به صورت حضوری میباشد همراه با حقوق خوب ترجیحا بچه رباط کریم باشد

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی