آگهی استخدام تعدادی راننده جهت سرویس ثابت و آژانس

استخدام تعدادی راننده جهت سرویس ثابت و آژانس

1399-04-07

استخدام تعدادی راننده جهت سرویس ثابت و آژانس به صورت تمام وقت شهرری جاده قدیم قم شوراباد

استخدام تعدادی راننده جهت سرویس ثابت و آژانس به صورت تمام وقت شهرری جاده قدیم قم شوراباد

تهران شهر ری
اطلاعات تماس

*******09356

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی