آگهی استخدام طراح وبسایت حرفه ای و با سابقه مسلط به نرم افزار های گرافیکی بصورت تمام وقت در شرکت معتبر

استخدام طراح وبسایت حرفه ای و با سابقه مسلط به نرم افزار های گرافیکی بصورت تمام وقت در شرکت معتبر

1399-04-07

استخدام طراح وبسایت حرفه ای و با سابقه مسلط به نرم افزار های گرافیکی بصورت تمام وقت پنجشنبه ها روز کاری حقوق : بصورت توافقی به همراه بیمه

استخدام طراح وبسایت حرفه ای و با سابقه مسلط به نرم افزار های گرافیکی بصورت تمام وقت پنجشنبه ها روز کاری حقوق : بصورت توافقی به همراه بیمه

تهران طرشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی