آگهی استخدام حسابدار در شرکت تولیدی صنعتی ارس

استخدام حسابدار در شرکت تولیدی صنعتی ارس

1399-04-08

استخدام حسابدار خانم در شرکت تولیدی صنعتی ارس تولید کننده ساعت دیواری چوبی با ظاهر آراسته و منظم، شیک پوش و خوش صحبت، در کارخانه ای در قیام دشت در محیط صنعتی با همکاران خانم و آقا به صورت تمام وقت با حقوق و مزایای قانونی

استخدام حسابدار خانم در شرکت تولیدی صنعتی ارس تولید کننده ساعت دیواری چوبی با ظاهر آراسته و منظم، شیک پوش و خوش صحبت، در کارخانه ای در قیام دشت در محیط صنعتی با همکاران خانم و آقا به صورت تمام وقت با حقوق و مزایای قانونی

تهران قیام دشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی