آگهی استخدام حسابدار در شرکت تجاری

استخدام حسابدار در شرکت تجاری

1399-04-07

استخدام حسابدار خانم در شرکت تجاری دارای سابقه کار در زمینه حسابداری صنعتی و حسابداری تولید با همکاران خانم و آقا به صورت تمام وقت با حقوق توافقی و پرداخت حقوق به صورت ماهانه

استخدام حسابدار خانم در شرکت تجاری دارای سابقه کار در زمینه حسابداری صنعتی و حسابداری تولید با همکاران خانم و آقا به صورت تمام وقت با حقوق توافقی و پرداخت حقوق به صورت ماهانه

تهران یافت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی