آگهی استخدام مدرس زبان انگلیسی کودکان در آموزشگاه زبان

استخدام مدرس زبان انگلیسی کودکان در آموزشگاه زبان

1399-04-06

استخدام مدرس زبان انگلیسی کودکان حرفه ای و فعال خانم در آموزشگاه زبان - دارای سابقه کار ، کار به صورت حضوری و آشنایی با کتاب فونیکس و فامیلی - همراه با حقوق خوب

استخدام مدرس زبان انگلیسی کودکان حرفه ای و فعال خانم در آموزشگاه زبان - دارای سابقه کار ، کار به صورت حضوری و آشنایی با کتاب فونیکس و فامیلی - همراه با حقوق خوب

تهران قیطریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی