آگهی استخدام راننده با ماشین در آژانس

استخدام راننده با ماشین در آژانس

1399-04-05

یک اژانس تاکسی تلفنی در منطقه هفت حوض نارمک به تعدادی راننده با ماشین مناسب جهت شیفت صبح و شیفت عصر نیازمند است.

یک اژانس تاکسی تلفنی در منطقه هفت حوض نارمک به تعدادی راننده با ماشین مناسب جهت شیفت صبح و شیفت عصر نیازمند است.

تهران نارمک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی