آگهی استخدام گرافیست خانم در موسسه معتبر

استخدام گرافیست خانم در موسسه معتبر

1399-04-04

استخدام گرافیست خانم جوان و حرفه ای در موسسه معتبر - دارای سابقه کار مفید - جهت طراحی لوگو، پوستر،بنر اطلاع رسانی صفحه آرایی و ... کار به صورت حضوری میباشد همراه با حقوق مناسب

استخدام گرافیست خانم جوان و حرفه ای در موسسه معتبر - دارای سابقه کار مفید - جهت طراحی لوگو، پوستر،بنر اطلاع رسانی صفحه آرایی و ... کار به صورت حضوری میباشد همراه با حقوق مناسب

مشهد وکیل آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی