آگهی استخدام بازاریاب در شرکت پخش در مناطق تهران

استخدام بازاریاب در شرکت پخش در مناطق تهران

1399-04-04

استخدام بازاریاب در شرکت پخش در منطقه 5 تهران متعهد و شیک پوش و خوش صحبت ترجیحا دارای موتور یا ماشین به صورت تمام وقت با حقوق ماهانه به صورت ثابت همراه با هزینه ایاب و ذهاب

استخدام بازاریاب در شرکت پخش در منطقه 5 تهران متعهد و شیک پوش و خوش صحبت ترجیحا دارای موتور یا ماشین به صورت تمام وقت با حقوق ماهانه به صورت ثابت همراه با هزینه ایاب و ذهاب

تهران سازمان برنامه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی