آگهی استخدام کمک حسابدار خانم در شرکت خصوصی

استخدام کمک حسابدار خانم در شرکت خصوصی

1399-04-03

استخدام کمک حسابدار خانم در شرکت خصوصی در محیط اداری آشنا با مفاهیم اولیه مالی جهت انجام امور مالی حسابداری روزانه با همکاران خانم و پوشش لباس فرم به صورت تمام وقت با حقوق ثابت برابر 2 میلیون تومان

استخدام کمک حسابدار خانم در شرکت خصوصی در محیط اداری آشنا با مفاهیم اولیه مالی جهت انجام امور مالی حسابداری روزانه با همکاران خانم و پوشش لباس فرم به صورت تمام وقت با حقوق ثابت برابر 2 میلیون تومان

تهران بازار تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی