آگهی استخدام حسابدار در شرکت خصوصی

استخدام حسابدار در شرکت خصوصی

1399-04-04

استخدام حسابدار خانم یا آقا در شرکت خصوصی در محیط اداری با پوشش لباس فرم به صورت تمام وقت برای فعالیت در شیفت صبح و شیفت عصر با حقوق مناسب به صورت توافقی

استخدام حسابدار خانم یا آقا در شرکت خصوصی در محیط اداری با پوشش لباس فرم به صورت تمام وقت برای فعالیت در شیفت صبح و شیفت عصر با حقوق مناسب به صورت توافقی

تهران عباس آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی