آگهی استخدام کارمند فروش در عمده فروشی مواد غذایی

استخدام کارمند فروش در عمده فروشی مواد غذایی

1399-04-03

استخدام کارمند فروش در عمده فروشی مواد غذایی در محیط اداری داری همکاران خانم و آقا به صورت تمام وقت با حقوق و مزایای قانونی همراه با حقوق پورسانت و بیمه تامین اجتماعی با حداکثر 30 سال سن

استخدام کارمند فروش در عمده فروشی مواد غذایی در محیط اداری داری همکاران خانم و آقا به صورت تمام وقت با حقوق و مزایای قانونی همراه با حقوق پورسانت و بیمه تامین اجتماعی با حداکثر 30 سال سن

تهران راه آهن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی