آگهی استخدام کارمند فروش در مجموعه فروشگاه های فرش وزرا

استخدام کارمند فروش در مجموعه فروشگاه های فرش وزرا

1399-04-03

استخدام کارمند فروش خانم یا آقا در مجموعه فروشگاه های فرش وزرا به صورت تمام وقت یا نیمه وقت با حقوق و مزایای عالی در محیط کاری مناسب و آرام همراه با بیمه تامین اجتماعی

استخدام کارمند فروش خانم یا آقا در مجموعه فروشگاه های فرش وزرا به صورت تمام وقت یا نیمه وقت با حقوق و مزایای عالی در محیط کاری مناسب و آرام همراه با بیمه تامین اجتماعی

تهران شهرک سینمایی غزالی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی