آگهی استخدام منشی مدیرعامل در شرکت خصوصی

استخدام منشی مدیرعامل در شرکت خصوصی

1399-04-03

یک شرکت معتبر با بیش از 250 پرسنل به یک منشی مدیرعامل با قابلیت پاسخگویی 30 خط تلفن ممتد با روابط عمومی قوی مسلط به ورد و اکسل با تجربه بیش از 4سال با حقوق و مزایا عالی به صورت تمام وقت نیازمند است مشخصات واتساپ شود.

یک شرکت معتبر با بیش از 250 پرسنل به یک منشی مدیرعامل با قابلیت پاسخگویی 30 خط تلفن ممتد با روابط عمومی قوی مسلط به ورد و اکسل با تجربه بیش از 4سال با حقوق و مزایا عالی به صورت تمام وقت نیازمند است مشخصات واتساپ شود.

تهران عباس آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی