آگهی استخدام مدرس زبان انگلیسی در کانون زبان بینا باجی

استخدام مدرس زبان انگلیسی در کانون زبان بینا باجی

1399-04-02

استخدام مدرس زبان انگلیسی حرفه ای و مسلط در کانون زبان بینا باجی - دارای سابقه کار - کار به صورت حضوری میباشد حداقل 3 سال تجربه تدریس - همراه با حقوق مناسب

استخدام مدرس زبان انگلیسی حرفه ای و مسلط در کانون زبان بینا باجی - دارای سابقه کار - کار به صورت حضوری میباشد حداقل 3 سال تجربه تدریس - همراه با حقوق مناسب

مشهد طبرسی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی