آگهی استخدام عکاس خانم در سالن زیبایی

استخدام عکاس خانم در سالن زیبایی

1399-04-01

استخدام عکاس حرفه ای و خلاق و خوش ذوق خانم در سالن زیبایی محدوده نیاوران - مسلط به اینستاگرام و آشنایی با تبلیغات - کار به صورت حضوری میباشد همراه با حقوق مناسب

استخدام عکاس حرفه ای و خلاق و خوش ذوق خانم در سالن زیبایی محدوده نیاوران - مسلط به اینستاگرام و آشنایی با تبلیغات - کار به صورت حضوری میباشد همراه با حقوق مناسب

تهران نیاوران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی