آگهی استخدام کارمند فروش در فروشگاه صنایع چوبی

استخدام کارمند فروش در فروشگاه صنایع چوبی

1399-03-31

استخدام کارمند فروش در فروشگاه صنایع چوبی به صورت نیمه حرفه ای و با داشتن سه سال سابقه کار برای فعالیت به صورت تمام وقت با حقوق و مزایای عالی ترجیحا دارای مدرک تحصیلی لیسانس

استخدام کارمند فروش در فروشگاه صنایع چوبی به صورت نیمه حرفه ای و با داشتن سه سال سابقه کار برای فعالیت به صورت تمام وقت با حقوق و مزایای عالی ترجیحا دارای مدرک تحصیلی لیسانس

تهران نعمت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی