آگهی استخدام سئوکار حرفه ای و مسلط به نرم افزار های گرافیکی در موسسه معتبر

استخدام سئوکار حرفه ای و مسلط به نرم افزار های گرافیکی در موسسه معتبر

1399-03-30

استخدام سئوکار حرفه ای و مسلط به نرم افزار های گرافیکی مانند فتوشاپ و ...،مسلط به تولید محتوا در شبکه های اجتماعی و همچنین آشنایی کامل با پریمایر و کمتازیا

استخدام سئوکار حرفه ای و مسلط به نرم افزار های گرافیکی مانند فتوشاپ و ...،مسلط به تولید محتوا در شبکه های اجتماعی و همچنین آشنایی کامل با پریمایر و کمتازیا

تهران آرژانتین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی